Werkwijze

Mijn werkwijze is vooral beïnvloed door de cliëntgerichte psychotherapie (www.vpep.nl ). Dit is een ervaringsgerichte vorm van therapie, waarin uw klachten en problemen belangrijk gevonden worden, maar vooral ook bezien worden in samenhang met de wijze waarop u met uzelf en anderen omgaat. Een persoonlijke benadering, werken op basis van vertrouwelijkheid en aansluiten bij uw behoeften en verwachtingen staan centraal. Er wordt uitgegaan van een vertrouwen in eigen hulpbronnen en mogelijkheden en het eigen richtinggevoel, ook al bent u bij aanmelding dat vertrouwen in uzelf misschien al langere tijd kwijtgeraakt. Bij mijn werkwijze ga ik er van uit dat uw problemen vooral in stand worden gehouden door:

  • Het ontbreken van een goede balans tussen de basisbehoeften: verbondenheid, zelfwaardering, (zelf)controle en lust.
  • Onvoldoende in staat zijn om vanuit de eigen denk- en belevingswereld te kunnen functioneren.
  • Onvoldoende in staat zijn om zich in de denk- en belevingswereld van de ander te kunnen verplaatsen.

Klachten

Wanneer u klachten heeft en we komen er samen niet uit, dan kunt u onder meer contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Psychologen( NIP): www.psynip.nl. U vindt daar informatie over beroepscodes en klachtprocedures.

© 2021 Psychotherapie, relatietherapie, coaching

Dit is een website van Rupz, marketing met zorg