Tarieven

Het tarief voor individuele gesprekken ( 45 minuten) is euro 70-, voor relatiegesprekken ( 60 minuten) is dat euro 85-. U krijgt maandelijks een rekening. Bij afzegging binnen 24 uur of bij niet verschijnen, wordt euro 40- in rekening gebracht.

Relatiegesprekken en coaching worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Psychotherapie wordt onder voorwaarden opgelegd door verzekeraars en overheid wèl vergoed. De toenemende administratieve lasten, de vele voorschriften, beperkingen ten aanzien van diagnostiek en behandeling en privacy overwegingen hebben er toe geleid dat ik in 2017 besloten heb alleen te gaan werken buiten de verzekerde basiszorg om. Verwijzing door de huisarts of een andere arts is daarbij niet nodig.

Mijn behandelingen worden vanaf 2017 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. In een aantal gevallen zijn er mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding door werkgever, aanvullende verzekering of aftrekbaarheid van beroepskosten.                                                                                                                                                                                          Het werken buiten de verzekerde basiszorg om bespaart veel tijd en voorkomt extra kosten waardoor de tarieven lager kunnen.

 

 

© 2021 Psychotherapie, relatietherapie, coaching

Dit is een website van Rupz, marketing met zorg