Individuele psychotherapie

In mijn praktijk komen cliënten met de volgende probleemgebieden:

 • Somberheid en depressieve klachten
 • Spannings- en angstklachten
 • Piekeren, negatief denken, onzekerheid  
 • Lichamelijke klachten zonder medisch aanwijsbare oorzaak  
 • Stress, overmatige vermoeidheid, burn-out   
 • Problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen    
 • Eetproblemen   
 • Slaapproblemen 
 • Studie- en werkproblemen
 • Contactuele problemen
 • Relatieproblemen 
 • Identiteits- en persoonlijkheidsproblemen  

Psychotherapie vindt plaats middels gesprekken. De nadruk ligt meestal op het onderzoeken en zo nodig verwerken van moeilijke of pijnlijke ervaringen, en deze te begrijpen in samenhang met de eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Meer inzicht wordt verkregen in de wijze waarop u met uzelf en anderen omgaat, ingesleten patronen worden duidelijker. Vaak verandert uw situatie hierdoor al in positieve zin. In andere gevallen is het nodig op meer nadrukkelijke wijze te experimenteren en te oefenen met nieuw gedrag. Het uiteindelijke doel is uw klachten op te lossen of tenminste te verminderen, uw omgang met problemen te verbeteren, een beter gebruik te maken van uw mogelijkheden en uw algehele welzijn te vergroten.

© 2021 Psychotherapie, relatietherapie, coaching

Dit is een website van Rupz, marketing met zorg