Aanmelding en verdere gang van zaken

Aanmelding kan plaatsvinden per email: [email protected] of telefonisch:
06 234 932 42.
Telefonisch aanmelden kan op werkdagen, op ieder tijdstip. Meestal treft u dan een antwoordapparaat. In dat geval kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en aangeven wanneer u teruggebeld wilt worden. Ook bij aanmelding via email graag deze gegevens vermelden.

Na aanmelding wordt u spoedig teruggebeld en wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek (kosteloos). In dat gesprek wordt samen met u gekeken of mijn aanbod bij uw psychotherapie- of coachingvraag past. Ik werk in beperkte mate met een wachtlijst: maximaal 2 personen. Momenteel is er geen wachtlijst.

Wanneer tot gesprekken besloten wordt vindt eerst een intake plaats. Deze duurt meestal 2 zittingen. Op basis hiervan maak ik een voorlopige behandel- of coachingovereenkomst. Deze voorlopige overeenkomst wordt met u besproken in een adviesgesprek en zo nodig in overleg met u gewijzigd. Wanneer wij het eens worden en het met elkaar kunnen vinden, kunnen de psychotherapie- , relatie-, of coachinggesprekken beginnen.

Het aantal benodigde gesprekken is afhankelijk van persoonlijkheid, ernst en soort van problematiek. In het algemeen geldt: kort als het kan (ongeveer 5 tot 10 gesprekken), lang (halfjaar tot langer dan een jaar) wanneer dat nodig is. Indien gewenst kan van tevoren afgesproken worden de behandeling of coaching zodanig in te richten, dat deze op een vastgesteld tijdstip of aantal gesprekken eindigt.

Er wordt in deze praktijk gewerkt met cliënten vanaf 21 jaar. U kunt hier niet terecht voor ernstige psychiatrie en problematiek waarbij ook crisisinterventie noodzakelijk is.

© 2021 Psychotherapie, relatietherapie, coaching

Dit is een website van Rupz, marketing met zorg